Långtidssjuka rehabiliteras i skogen

Långtidssjukskrivna ska lättare kunna komma tillbaka till arbete eller studier med hjälp av rehabilitering i skogen.

Det är en av grundtankarna bakom Gröna Trappan, ett rehabiliteringsprojekt som drivs, bland annat, av Skogsstyrelsen.

Deltagarna får, utifrån sina personliga intressen, arbetspröva med exempelvis slåtter, inventering av flora eller forn- och kulturminnen.