Mittuniversitetet forskar om bemanningsföretag

Mittuniversitetet får nästan 3 miljoner kronor för forskning om bemanningsföretag.

Det är en forskargrupp i sociologi som fått anslaget från Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) för att studera konsekvenserna av personaluthyrning inom företag som hyr in personal.

Forskarna ska studera hur arbetsvillkor och attityder hos de anställda påverkas när företag väljer att hyra in personal.