Ingen höjd bilersättning för läkarbesök

Det blir ingen höjning av ersättningen för dem som åker egen bil till doktorn. Det beslutade landstingsfullmäktige i dag.

Det var sjukvårdspartiet som hade föreslagit en höjning från dagens tio kronor milen till 18 kronor per mil, men fick bara folkpartiet med sig på förslaget.

Från milersättningen dras dessutom en egenavgift på 50 kronor per enkelresa, vilket innebär att den som bor högst fem mil från sitt sjukhus eller vårdcentral inte får ut någonting alls för en resa i egen bil.