Inget diabetescentrum i Härnösand.

Igår röstade landstingsfullmäktige ner förslaget från moderaterna om ett center där diabetiker som idag inte får den vård dom behöver kunde vända sig.
Därmed blir det ingen förbättring i diabetesvården som idag håller mycket ojämn kvalitet vid dom olika vårdcentralerna i länet.

Sa moderata landstingspolitikern Jacomina Beertema från Sundsvall.
Reporter Ulla Öhman.

Enligt motionen skulle ett öppenvårdscenter både arbeta med kompetenshöjning av vårdpersonal vad gäller diabetesvården, och dit skulle diabetiker som idag inte får den vård dom behöver kunna vända sig.

Idag håller diabetesvården vid dom olika vårdcentralerna mycket ojämn kvalitet. Brist på läkare och kompetens gör att alla inte får den vård och den hjälp med egenvård som är så viktig för diabetiker, säger moderatenas gruppledare Jacomina Beertema.

Men socialdemokratiska landstingsrådet Benny Eriksson säger att det inte finns några pengar avsatta för ett speciellt diabetescenter, och att det inte heller är lämpligt att centralisera all vård till ett ställe och samtidigt ta bort arbetsuppgifter från vårdcentralerna.

Däremot kommer samlokaliseringen av alla Härnösands vårdcentraler i sjukhusbyggnaden att förstärka ett nära samabete mellan primärvårdens och specialistvårdens diabetesteam i Härnösand, menar han.