Koldioxidutsläppen ökade i länet

Utsläppen av växthusgasen koldioxid ökade i Västernorrland. Under 2004 var ökningen 3 procent per invånare vilket motsvarar 5.800 kilo koldioxid per invånare, visar uppgifter från Naturvårdsverket.

Kjell Andersson, chef för Naturvårdsverkets transport- och energienhet säger att det är viktigt att minska utsläppen från transportsektorn genom att köra bensinsnålt.