Valhjälp till synskadade

De synskadade i Örnsköldsvik får inför valet fler möjligheter att ta del av valinformationen. Det är centerpartiet i Örnsköldsvik som beslutat sig för att skicka en talkassett till alla som i dag prenumererar på taltidningen.