Allt fler längs Botniabaneområdet positiva till bygget

Invånarna i Botniabaneområdet blir alltmer positiva till bygget av järnvägen. 74 procent är positiva i årets mätning och det är 10 procentenheter mer än vid mätningen i mars förra året.

Ökningen är störst i Nordmalings kommun följt av Örnsköldsviks och Kramfors kommuner. Samtidigt har andelen som är negativa gått ned från 9 till 6 procent. De som är negativa tycker att pengarna borde användas till något annat eller att det blir ingrepp i Natura 2000-området.