Försäkringsbolag ersätter inte bäverskador

En bäver som byggt dammar och orsakat stora skador på tomten hemma hos Bruno och Hjördis Wiklander i Skilsåker i Tynderö har blivit en stridsfråga mellan paret och deras försäkringsbolag.

Sa Bruno och Hjördis Wiklander.
Intervjuade av Ulla Öhman.

Bäverskador betalas inte av försäkringsbolaget, däremot t ex om hackspetten förstår egendom för dig.

Den här skillnaden i synen på olika skadedjur har Bruno och Hjördis Wiklander i Skilsåker i Tynderö råkat ut för.

En bäver bygde dammar i bäcken som rinner genom deras gårdsplan och vattennivån höjdes med flera meter. Marken gav vika och paret har nu stora, djupa hål i marken mitt på gårdsplanen och kan bl a inte ta sig över bron mellan bostadshuset och ladugården.

Bruno och Hjördis fick tillstånd från länsstyrelsen att riva dammarna, men när dom sedan kontaktade sitt försäkringsbolag om att reparera skadorna så fick dom besked att bäverskador inte ingår i försäkringar. Om däremot tex en spillkråka hackar hål i huset så går försäkringsbolaget in och ersätter.