Höga halter av arsenik i brunnar i Sollefteå

Prover som tagits i brunnar i Sollefteå visar för höga halter av arsenik. Och det kommer att dröja innan det finns teknik för rening av mindre, privata brunnar. Däremot är det inga problem i dag med det kommunala vattnet. Det säger Kurt Göran Forsgren som svarar för tillsynen av vattentäkterna i Sollefteå: