Ingen ersättning från länsstyrelsen för bäverskador

Länsstyrelsen ersätter inte skador som orsakats av bäver. Vi berättade i morse om Bruno och Hjördis Wiklander i Tynderö som fått stora skador på sin gårdsplan efter att marken underminerats av översvämningar efter bäverdammar. Länsstyrelsen ersätter en del viltskador, till exempel efter rovdjur, hackspett och tranor, men inte efter bäver, säger Karin Saltin som är jakt- och viltvårdsansvarig