Basindustrin vill satsa på två nya kärnkraftverk

Den svenska el-intensiva basindustrin och främst då skogs- och gruvnäringen vill satsa upp emot 100 miljarder kronor i två nya kärnkraftverk för att säkra behovet av el och för att minska priserna för el.