Skuldtyngda barn

135 barn finns registrerade hos kronofogden i Västernorrland. Deras skulder uppgår till drygt 700.000 kronor.
Det är främst kvarskatter som har restförts på barn i samband med att föräldrarna struntat i att betala reavinster när dom sparar pengar i fonder, säger enhetschef Bo Frölander vid kronofogdemyndigheten till Tidningen Ångermanland. Många barn kan få stora problem när dom blir myndiga och vill långa pengar eller hyra bostad eftersom dom har en betalningsanmärkning sedan tidigare.