Ridled från Sundsvall till Trondheim på gång

Nu har arbetet med att skapa en ridled från kust till kust mellan Sundsvall och Trondheim kommit i gång.

Föreningen Rid- och körleder i Mittnorden har fått pengar från Krokoms kommun för att projektera den första sträckan mellan Dille och Alsen i Jämtland. Till sommaren 2007 hoppas man kunna inviga den första delen.

Elisabeth Wahlgren som är ordförande i ridledsföreningen och säger till Sveriges Radio att intresset från Norge är stort och att föreningen nu jobbar vidare för att hitta samarbetspartners i östjämtland och Västernorrland fortsätter.

Föreningen hoppas att ridleden ska locka både hästturister och ortsbor.