Präster ombeds uppmana kyrkobesökarna kolla brandvarnarna

Brandskyddsföreningen vädjar i ett brev till biskoparna inom Svenska kyrkan om hjälp från prästerna att i adventstid uppmana kyrkobesökarna att byta batterier i sina brandvarnare.

- Kyrkorna är fulla av människor på första advent. Det skulle ha stor betydelse om prästerna bad dem kontrollera sin brandvarnare, säger Göran Schnell, VD för Svenska Brandskyddsföreningen. Därför känns det naturligt att be biskoparna om hjälp.

Julveckorna är de veckor under året då det uppstår flest bostadsbränder och med den här satsning hoppas Brandskyddsföreningen att brandolyckorna ska bli färre i år.