Mittuniversitet redo för en fjärde polishögskola

Mittuniversitetet är nu klar med sin utredning om en kommande polisutbildning i Östersund. Den kommer att presenteras för den statliga utredaren Agneta Stark på onsdag.

Stark kommer sedan i januari att lägga sitt förslag om var den fjärde polisutbildningen placeras.

Ett 15-tal orter har visat intresse för den nya utbildningen.

- Vi har en unik kombination av ämnen, storstad och glesbygd och utrustning som försvaret lämnat efter sig, som gör Östersund särskilt lämpad för polisutbildningen, säger Kerstin Nordlöf vid Mittuniversitetet.

På onsdag träffar de 15-tal högskolor som är intresserade av en ny polisutbildning regeringens polisutredare.

Östersund är en av orterna som intresserad av dra i gång en fjärde polishögskola.

Det skulle då bli fråga om åtminstone 60 studieplatser. Östersund skulle i så fall samarbeta med utbildningarna för kriminologi och rättspsykiatri i Sundsvall och beteendevetenskap i Härnösand.

- Östersund har ämnen som är anpassade för polisutbildning och är lämpligt med tanke på de lokaler och den utrustning som försvaret lämnat efter sig där, säger Kerstin Nordlöf vid Mittuniversitetet.

Det är rektorn för högskolan i Falun, Agneta Stark, som på regeringens uppdrag utreder den nya polisutbildningen.