Ny ersättning till barn som bevittnat våld

Barn som bevittnar våld i hemmet kan sedan den 15 november få brottsskadeersättning och särskilt stöd från socialtjänsten.

Arne Bufvers, Brottsofferjourens regionrådsordförande för Västernorrland och Jämtland, tycker att de nya reglerna är mycket bra eftersom barnen som tidigare glömts bort i de här fallen nu uppmärksammas.

De nya lagändringarna innebär att barn som bevittnat till exempel sexualbrott eller misshandel av eller mot närstående har rätt att få brottskadeersättning i form av skadestånd och kränkningsersättning. I socialtjänstlagen slås det nu också fast att barn som bevittnar våld eller andra övergrepp i hemmet är offer för brott och kan därför vara i behov av stöd och hjälp.