Farlig trafik i Granlo

Trafikfaror för barnen, avgaser, buller, massor med bilar och tunga transporter.
Innevånarna i villakvarteren kring Hemköp i Granlo i Sundsvall är oroliga och störda varje dag.

Conny Öberg-Taube i grannsamverkan i Granlo.
Reporter Stig Edfast.