Kommunen avfärdar bullerproblemen i Granlo

Boende i Granlo lider av trafiksituationen i kvarteren kring Hemköp. Mycket trafik i villaområdet innebär bullerproblem och olycksrisker. Stadsbyggnadsnämndens ordförande, Lennart Andersson, avfärdar problemen och tycker till exempel att bullernivåerna är acceptabla trots att de ligger över Boverkets rekommendationer