Fysisk aktivitet på recept är inte en remiss

Barbro Berggren i Kramfors bytte träningsform från läkarordinerad styrketräning till läkarordinerad vattengympa. Och då upptäckte hon att kostnaden för vattengympan inte täcktes av frikortet. Markus Kallioinen, chefsläkare i primärvården, Västernorrland förklarar skillnaden: