Minister positiv till privat finansiering av E4 Syd

Landshövding Gerhard Larsson vill ha igång bygget av E4 syd förbi Sundsvall redan 2009. I dag fanns infrastrukturminister Åsa Torstensson i Sundsvall för att på plats se vad det handlar om och också få information om planerna. Att privata intressen skulle finansiera och hyra ut den färdiga vägsträckan till staten kan påskynda projektet, enligt Åsa Torstensson.