JO kritiserar Försäkringskassan

Justitieombudsmannen (JO) har startat tre utredningar efter att ha inspekterat Försäkringskassan i Sundsvall.

De gäller bland annat underhållsstöd till en kvinna från Eritrea som inte kunnat styrka att hon var mor till de barn hon sökte stöd för, och aktivitetsersättning som inte betalades ut eftersom en tjänsteman inte var på arbetsplatsen.

JO är även kritisk till att kassan har svårt att avsluta de äldsta sjukpenningsärendena.