Nästan rekordpris på virke

Priset på sågat och hyvlat virke stiger och nu är det bara 100 kronor kvar till 1994 års rekordpris på 2050 kronor per kubikmeter. Det ökade priset innebär mer inkomster men enligt Jerry Larsson, sågverkschef på SCA Tunadalssågen, är trycket INTE så stort att nyanställningar väntar