Bro över Älandsfjärden byggs nästa år

Bygget av den längsta bron på Ådalsbanan påbörjas i februari nästa år.
Bron ska bli 770 meter lång och går över Älandsfjärden.

Brobygget kostar 181 miljoner kronor.