Människor som flyttar till glesbygden är för gamla

De människor som väljer att flytta till glesbygden är för få och för gamla för att ge tillräckligt underlag för allmän och kommersiell service i glesbygderna - och inget tyder på befolkningsminskningen ska vända.

Den dystra bilden tecknar Glesbygdsverket i sin sjunde årliga rapport till regeringen.

Ett mått på hur allmän service skärs ner i glesbygden är att nu 30000 personer i skogslänen - en ökning med 5000 personer sedan förra undersökningen - har mer än 30 minuters resväg till närmaste vårdcentral.