Landsbygdens skolelever snuvas på kultur när bussresorna slukar pengar

Skoleleverna på landsbygden missgynnas och kan inte ta del av kulturutbudet lika mycket som barnen i stan. Orsaken är att bussresorna slukar för mycket pengar.

Nu befarar rektorerna på landsbygdsskolorna i Härnösand att det kommer att bli ännu mer segregerat när kommunen inför en skolpeng från och med årsskiftet.

Barn- och skolnämnden beslutade att införa skolpeng som ett sätt att fördela budgeten för att på det viset komma bort från toppstyrningen av ekonomin, och istället ge de områdesansvariga ute på skolorna större makt att påverka hur pengarna ska användas på varje skola. Nu får skolan en viss summa pengar för varje elev som går på skolan.

Exakt hur skolpengen ska utformas och vad som ska ingå i den är ännu inte klart, men rektorerna på landsbygdsskolorna befarar att bussresorna hädanefter kommer att ligga inom skolpengen. Det betyder stora kostnader när en byskola ska åka till Härnösand för att ta del av kulturutbudet eller vara med på idrottsevenemang som skolan anordnar.

-Vi kommer inte längre att ha råd att delta, säger Bodil Dahlberg, rektor på Hälledalsskolan, knappt tre mil norr om Härnösand.

-Det här innebär en segregering av eleverna, säger Ulla Olofsson som är rektor på Älandsbro skola ca 1 mil norr om Härnösand.

Bodil Dahlberg vill att det i skolpengen ska finnas utjämningsfaktorer där byskolorna t ex kompenseras för avståndet och behov av bussresor, men också för ökad lärartäthet.