Belysningskoncernen Fagerhult har köpt butiksbelysningsföretag i Frankrike

Belysningskoncernen Fagerhult i Örnsköldsvik som nyligen lade ner sin verksamhet i Örnsköldsvik för att etablera sig utomlands har köpt butiksbelysningsföretaget ECL från Frankrike. På det sättet vill man stärka sin position på den europeiska belysningsmarknaden och skapa en stark plattform i Frankrike.

Många av de 130 anställda på Fagerhult i Örnsköldsvik som drabbas av nedläggningen där kan komma att få jobb i ersättningsindustrier i samma lokaler, det berättade näringslivschefen i Örnsköldsvik Peter Holmkvist härom dagen.