Policy ska förebygga trafikolyckor

Idrottsföreningarna måste börja tänka mer på trafiksäkerheten.

Idag är det 50 föreningar i länet som har en trafiksäkerhetspolicy för hur dom ska åka och skjutsa på ett säkert sätt till matcher och träningar. Målet är att det ska fördubblas.