Organisationer från hela världen kristränas i Sandö

Den här veckan finns myndigheter och organisationer från hela världen på Räddningsverket på Sandö i Ångermanälven.

De tränas i information och mediekontakter vid humanitära räddningsinsatser.

Att få ut information och fakta är ofta den stora utmaningen för myndigheter och insatspersonal när katastrofen slår till.

Räddningsverket anordnar den här utbildningen på uppdrag av NATO och Partnerskap för fred.