Landstingets underskott beräknas bli 45 miljoner

Det ser ut som om landstingets ekonomi i Västernorrland kommer att förbättras det här året. Underskottet för i år beräknas enligt prognosen bli 45 miljoner kronor mot 58 miljoner i fjol.
Landstingens totala underskott i år beräknas bli 6,5 miljarder kronor och det är nära dubbelt så stort som i fjol. Mer än hälften av landets 20 landsting klarar inte balanskravet, allt enligt tidningen Landstingsvärlden. Landstingsförbundets chefsekonom, Stefan Ackerby, säger att underskottet huvudsakligen beror på att antalet anställda har ökat. Det visar den senaste statistiken från SCB.