Televisionshistoria digitaliseras i Ånge

Idag invigs digitaliseringsfabriken för blid och ljud i Ånge.

Bland annat ska 150 000 timmar med inspelad TV föras över från magnetband till digitalt format.

De första bilderna på när skeppet Vasa bryter strömmens yta i Stockholm 1961, Hylands hörna, en intervju med en ung Björn Borg, den första rapportsändningen efter mordet på Olof Palme och Aspegren mitt i maten.

Det är några exempel på allt det som nu ska föras över till ett digitalt format i Ånge.

Digitaliseringen görs av två anledningar, dels för att de gamla banden sakta blir sämre och riskerar att helt förstöras och dels för att göra SVTs arkiv mer tillgängligt för forskare och allmänheten.

När anläggningen i Ånge är fullt utbyggd under våren 2007 kommer tjugo personer att arbeta med överföringen och man tror att arbetet med att göra SVTs arkiv digitalt är klart till årsskiftet 2009/2010.

Länsstyrelsen har bidragit med totalt 7 miljoner till satsningen.