Ökat behov av säkerhet på Sundsvalls sjukhus

Behovet av säkerhetsåtgärder på sjukhuset i Sundsvall har ökat under de senaste åren.

Antalet ingripanden mot stökiga och ibland våldsamma personer blir allt vanligare och speciellt gäller det akuten där det kan uppstå hotfulla situationer.

Bland annat har entrén till akutmottagingen i Sundsvall byggts om för att öka säkerheten för personal och patienter.

Dessutom ska två vakter ingripa om det blir allt för stökigt.

En av dem anställdes för drygt ett år sedan och det har gett resultat.

Men om hot och våldstendenserna på sjukhuset fortsätter att öka blir det fler säkerhetsåtgärder.

Det installeras också allt fler larm på sjukhuset för att skydda dyrbar utrustning som, till exempel, datorer.

För om en dator stjäls från en avdelning kan det få stora konsekvenser för patienterna.