Landshövdingen försöker rädda hundskolan i Sollefteå

Landshövding Gerhard Larsson vänder sig till jordbruksministern Eskil Erlandsson för att försöka rädda hundskolan i Sollefteå.

Hundskolans verksamhet är på väg att avvecklas och förutom att många års uppbyggnad av en väl fungerande avelsverksamhet splittras, så hotas ett 30-tal arbetstillfällen i Sollefteå, personer som varslats och sagts upp under de gångna veckorna.

I ett brev till jordbruksministern ger landshövdingen förslag för hur verksamheten ska kunna fortsätta, åtminstone tills regeringen kunnat ta ställning till frågan på sikt.