Ingen höjning av fjärrvärmetaxa i Sundsvall

Fjärrvärmepriset i Sundsvall blir oförändrat under nästa år.

Det beslutade Sundsvall Energis styrelse igår.

En anledning är att det blir billigare att producera fjärrvärme när anläggningen i Korsta kommer att tas i bruk fullt ut och man utökar också tillvaratagandet av spillvärme från Ortvikens pappersbruk.