Facket kräver jobbet tillbaka för uppsagd på SCA

Svenska pappersindustriarbetareförbundet stämmer SCA i Sundsvall inför Arbetsdomstolen och kräver att uppsägningen av en anställd ska ogiltigförklaras och den anställde tilldöms 120 000 kronor i skadestånd.

Orsaken till uppsägningen enligt företaget är att den anställde dömts fängelse för bland annat grovt narkotikabrott.

Men facket, Pappers, anser inte att domen är skäl till uppsägning eftersom brottet inte har någon koppling till företaget. Man menar också att arbetsgivaren inte fullföljt sitt rehabiliteringsansvar när det gäller den uppsagde mannens missbruk.