Ny cancerklinik i Sundsvall

En ny enhet för strålbehandling vid Sundsvalls sjukhus invigdes igår. Kliniken är starten för ett nytt samarbete mellan landstingen i Jämtland och Västernorrland.
Det är personalbristen och befolkningsminskningen i dom båda länen som nu gör att landstingen i Västernorrland och Jämtland måste samarbeta mer.