Många vill anställa vid sänkta avgifter

Det kommer att bli flera nya arbetstillfällen i södra Norrland till följd av vissa av den nya regeringens skatteförslag - det enligt en undersökning bland småföretag i Jämtlands, Västernorrlands och Gävleborgs län.

100 företagsledare har telefonintervjuats under november månad.

Många av de tillfrågade saknar en allmän sänkning av arbetsgivaravgiften - men flera säger att dom under nästa år troligen kommer att anställa personer mellan 19-24 år eller över 65 år - de grupper där arbetsgivaravgiften sänks.