Alnöbron övervakas av kameror

Nu ska Vägverket sätta upp kameror vid Alnöbron. I höstas krävde RSMH i Timrå åtgärder för att minimera risken för självmord vid bron. Bäste vore det med ordentliga räcken anser föreningen. Nu har Vägverket svarat att det blir kameraövervakning i första hand i avvaktan på utredning. Och Sven Larsson på RSMH är glad att något händer