Länskommuner söker bidrag för att minska växthusgaser

BioFuel Region i Västernorrland ansöker tillsammans med Kramfors, Sundsvall, Ånge och Örnsköldsviks kommuner om sammanlagt 132 miljoner kronor i bidrag. Pengarna ska användas för att minska utsläppen av växthusgaser.

I hela landet har det kommit in 64 ansökningar om bidrag på sammanslagt 2,4 miljarder kronor till klimatinvesteringsprogrammet, Klimp.

Naturvårdsverket har 350 miljoner kronor att fördela. Vilka som får bidrag avgörs i maj 2007.