Skickades hem utan vårdplanering

Barnen till en 85-årig dement man har anmält vårdpersonal från såväl landstinget som Sollefteå kommun till Socialstyrelsen.

Orsaken är att fadern skulle skickas hem efter vård på sjukhus för en stroke utan att ha fått någon som helst vårdplanering.

Efter stroken hade faderns tillstånd förvärrats, men han skulle ändå skickas hem.

En vårdplanering kom till stånd efter barnens påtryckningar, men saken har ändå anmälts till Socialstyrelsen som nu ska utreda vad som hänt.