Hemab får kritik av SSI efter inspektion

Strålskyddsinstitutet, SSI, ger Hemab, Härnösands energi och miljö AB bakläxa när det gäller hanteringen av aska innehållande det radiokativa ämnen Cesium-137.

SSI fann vid en inspektion att bolaget inte upprättat en rutin kring journalerna om aska från skogsavfall på rätt sätt.

SSI:s föreskrifter ska vara inarbetade i HEMABS rutiner senast maj 2007.