Beslagtagen sprit kan bli bilbränsle

Beslagtagen internetsprit kommer antagligen att göras om till biobränsle.

Mycket tyder på att Sverige får behålla sitt förbud mot privat import av alkohol via Internet.

Medan man väntar på det slutliga beskedet från EG-domstolen lagrar tullen stora mängder beslagtagen Internet-sprit.

Tulltjänstemannen Björn Perman i Sundsvall säger till SR att om Sverige får behålla förbudet, kommer den beslagtagna spriten att skickas till Falkenberg, göras om till biobränsle till att värma hus och driva bilar.