Dagispersonal får spionera på föräldrar

Nu får förskolepersonalen i Sundsvall nya arbetsuppgifter; att agera kontrollanter åt försäkringskassan.
För Sundsvalls kommun har gett klartecken till att förskolechefer ska rapportera uppgifter om barns närvaro, allt för att komma åt föräldrar som fuskar med vård av sjukt barn.

Sa Astrid Brink, förskolechef i Sundsvall.
Intrevjuad av TullaMaja Fogelberg och Ulf Thonman.