Hårda besparingar på Sundsvalls sjukhus

Sundsvalls sjukhus ställs inför kraftiga besparingar. Enligt förslaget från sjukhusledningen ska både kirurgen och ortopeden minska antalet vårdplatser.
En medicinavdelning läggs ner samtidigt som antalet platser på infektionskliniken ska öka.


Besparingarna ska genomföras efter sommaren nästa år, totalt ska mellan 63 och 70 miljoner kronor sparas.

En första förhandling med de fackliga organisationerna hålls nästa vecka och då ska det definitiva förslaget fastställas, berättar Margareta Rödén divisionschef för opererande specialitéer.