Landstinget får böter för korridorvård

Det är nu klart att Landstinget i Västernorrland får betala ett straffavgift, ett så kallat vite, på sammanlagt 380.000 kronor för att Sundsvalls sjukhus vid flera tillfällen placerat sjukhussängar i korridorer.

Landstinget har brutit mot arbetsmiljölagen där det tydligt står att det måste finnas ett visst utrymme runt sängarna.

Det är Länsrätten i Stockholm som bifallit Arbetsmiljöverkets ansökan - och landstinget får alltså betala 380.000 kronor i vite.