Utredning ska se över glesbygdsroll

Glesbygdsverkets roll och uppdrag ska ses över. Regeringen tillsatte på torsdagen en utredning.
Utredningen, som ska vara klar senast den 28 februari 2003, ska göra en översyn av Glesbygdsverkets roll och uppdrag inom den nya regionala utvecklingspolitiken.