Norrlänningar allt fetare och snusar mer

När en liknande undersökning gjordes 2003 led 12 procent av norrlänningarna av fetma, Nu är siffran 14 procent för männen och 13 för kvinnorna.
Det visar en undersökning med 45 000 personer som gjorts på uppdrag av de fyra nordligaste landstingen.

Undersökningen kring frågorna hälsa visade bland annat att norrlänningar har sämre vanor och äter som man gjorde i södra Sverige för tio år sedan.
Men det hela är en klassfråga, i städerna och bland tjänstemän är både kostvanorna och motionsvanorna bättre.

Undersökningen visar också att färre röker, men fler snusar, inte minst bland kvinnor har snusandet ökat.