Lägre meritvärde i länets skolor än i övriga riket

Av länets 42 kommunala skolor var det 31 stycken som hade ett lägre meritvärde, än landet totalt sett. Meritvärdet är genomsnittet av elevens bästa betyg som man delar med antalet elever i en klass. Högsta meritvärde i länet hade Lidens skola i Sundsvalls kommun, där ligger också Skönsbergs skola med lägst meritvärde. På 17 av de kommunala skolorna i länet gick det elever som saknade betyg i ALLA ämnen.Värst var det på Nacksta skola i Sundsvall där 5 av 50 saknade betyg överhuvudtaget. I hela landet var 9 av 10 elever behöriga att läsa vidare på ett nationellt program på gymnasiet. På två skolor i länet var alla elever behöriga, på Junsele skola i Sollefteå och Bredbyn skola i Örnsköldsvik. Den skola som hade minst andel behöriga, var Skönsbergs skola i Sundsvall, det vill säga endast 18 av 33 elever fick läsa vidare. Lisbeth Andersson är rektor på Skönsbergs skola.