Inga beslut om Edselegården

Sollefteå kommun ställer sig positiv till att personalen på Edselegården tar över äldreboendet.

Inget formellt beslut togs på vård- och omsorgsnämndens möte i dag men både personalen och kommunen tror på en lösning.

Definitivt beslut om Edselegården kommer att tas under första kvartalet 2007.