Professor på Mittuniversitetet jobbar med material för rymdfärder

Medan Christer Fuglesang som förste svenske astronaut förbereder sig för att skjutas upp i rymden så förbereder Mittuniversitetets professor i materialteknik - Torbjörn Carlberg - ett experiment för den europeiska rymdstationen - ESA