Flygbevakningen av skogsbränder hotas

Skogsbrandbevakningen med flyg är hotad. Sedan verksamheten startades i slutet av 50-talet har staten stått för finansieringen. Men nu tänker staten ta bort det ekonomiska stödet helt och hållet, alternativt dra ned det avsevärt.
Staten ska istället föra över ansvaret på länsstyrelser, kommuner, skogsägare och försäkringsbolag. Jan-Erik Eriksson, förvarsdirektör på länsstyrelsen i Härnösand säger till radio Västernorrland att det är ett dåligt förslag. Jan-Erik Eriksson anser att skogsbrandbevakningen med flyg är en statlig angelägenhet och att dom svenska skogarna är en nationell tillgång som staten måste ta ansvar för. Enligt Eriksson är kostnaderna för flygbevakningen låga med tanke på vilka förluster en skogsbrand kan medföra. Räddningsverket som idag ansvarar för flygbevakningen tillskjuter årligen mellan tre till sex miljoner kronor för att hålla bevakningen igång.